Ordensregler

Det har ved tidligere kurs vært en del uro som ødelegger for de som ønsker å lære noe. Det er derfor innført en tre trinns advarsel:

– Første advarsel: Blir klart uttrykt muntlig direkte til barnet
.

– Andre advarsel: Blir klart uttrykt muntlig direkte til barnet
. Barnets foresatte kontaktes via telefon og blir informert om situasjonen.

– Tredje advarsel: Barnet blir stengt ute fra kurset og må reise hjem – Foresatte blir informert via telefon.

 

– Kursholders instruksjoner skal følges og nødvendig sikkerhetsutstyr skal benyttes.

Legg igjen en kommentar