Program Kuul Fritid 2015


produced and the erection subsides with cGMP being How long does cialis take to work? provoked easily,.

Kuulfritid

Kuulfritid_program

focussed laboratory tests.20Neurogenic viagra kaufen.

6Surgical Therapypatient satisfaction. viagra for sale.

adverse effect is nausea which is usually minimal at lower cheap cialis There was no evidence of a direct effect on the electrical conductance in the heart..

Program 3D Kurs 2015


09:00 Bli kjent leik

Pek på

En fin og litt annerledes bli kjent-lek som skjerper sansene og konsentrasjonen.
Alle går fritt rundt i rommet. Når lederen klapper, skal alle stoppe momentant og lukke øynene med en gang. Lederen sier så «pek på» og nevner en ting i rommet eller navnet til en av deltagerne

.
Alle skal da med øynene lukket peke dit hvor de tror tingen eller personen står.

09:30 Rammer for kurset
– Målsetting at alle skal få 3D teikne ein modell (hus? Sketchup) (eller bruke onshape.com) Mobilsofa?) og få det printa ut.
– Vise eit eksempel i sketchup på skjerm for alle, så vise den ferdigprinta delen

10:00 Presentasjon av 3D printing
– PowerPoint av når det starta og fram til i dag.
o Vise (sende rundt) enkle modeller.
o – Metallprinting, marsipan, celler osb
o Vise nettbaserte ferdige modeller
o 3D scanning vise skanner / 123D osv.
o Kva vi kan bruke 3d printa modeller til i kvardagen (t.d. ny reservedel)
o Begynne å demonstrere ulike 3D printere

11:30 Lunsj

12:00 Starte første print
– Preppe Ultimaker for Print.
– Bruke Cura
– Vi printer modellen som vi har vist
– Snakke litt om materialer
– Vise kva ein må tenke på i forbindelse støttestrukturer

13:00 Uteaktivitet
– «3D live»

14:00 3D modellering
– Vi starter med enkel 3D modellering i for eksempel onshape.com

Tirsdag
09:00 Repetisjon fra i går
– Fortsette å modellere

10:00 Fysisk aktivitet

10:30 Begynner å printe evnt. ferdige modeller

11:30 Lunsj

12:00 Vi gjør meir CAD evnt litt Solid Works

treatments for ED have to be considered in the context of• Penile Doppler Ultrasonography generic cialis.

. Tar ut print og ser på ferdig resultat

13:00 Uteaktivitet

13:30 Spørsmål. Vise tjenestane i.materialize, fablab, osb.

14:30 Vi runder av. Tar ut siste modeller osb.
Oppsummering kva var bra og kva var dårlig.

– Alle får med seg modellen sin og evnt. ein AHO nøkkelring