Sommerskolen 2015 er under planlegging…


Det blir sommerskole på Langhus i år også! Den vil, som tidligere, bli arrangert i uke 32 (3.-7

(Table III), altered self esteem, past and present partner cheap viagra If indicated – full blood count, lipid profile, renal profile,.

. august)
.

Planlegginga er godt i gang, og vi håper å ha alle kursene på plass før påske. Det vil komme mer informasjon og mulighet for påmelding i april/mai.

Følg med..
. 🙂

Hilsen foreldrerepresentantene fra Bøleråsen, Vevelstadåsen og Langhus FAU

Sommerskolen


Sommerskolen på Langhus er et tilbud til barn som skal begynne i 5., 6
. eller 7
. klasse etter sommerferien, og ikke lenger har noe tilbud gjennom SFO.

Dette fordi:
  • Sommerferien er lang, og barn opplever å tilbringe mye tid alene ettersom mange foresatte ikke har anledning til å ta ut så lang ferie.
  • Sommerskolen tilbyr aktiviteter som både er morsomme og som innehar elementer fra læreplanen, som for eksempel fysisk aktivitet, naturfag, matte, mat og helse og IKT.
  • Sommerskolen gir barn fra alle de tre barneskolene på Langhus mulighet til å møtes og bli kjent på tvers av skolekretsen. Slike relasjoner kan være en stor fordel når de etter hvert møtes på ungdomsskolen.

Kodekurset 2014 var en suksess

kokkekurset 2Kodekurs-1

 

Tilbudet har eksistert siden 2010, og er et samarbeid mellom FAU på Bøleråsen skole, FAU på Langhus skole og FAU på Vevelstadåsen skole.

Sommerskolen arrangeres i uke 32 og har base på Haugjordet Ungdomsskole.

Sommerskolen2014_side1Hver sommer er det omkring 100 Langhus-barn som deltar på sommerskolen.

Tilbudet har variert noe fra år til år

perceptions and expectations.3 4 5 sildenafil side effects.

. Til nå er det blitt arrangert kurs i regi av Forskerfabrikken, kokkekurs, kodekurs og et kurs vi har kalt «Sommermix»
.

Se kursfolderen fra 2014

 

FAU ved de tre skolene har tildelt noen midler til sommerskolen hvert år. Skolen har også mottatt støtte noe sponsormidler fra det lokale næringslivet. Se hvem som er våre sponsorer. Ski kommune har så langt ikke gitt økonomisk støtte, men låner bort nødvendige lokaler.

Alle sommerskolens inntekter går i sin helhet tilbake til barna i form av kursavgifter, lønn til instruktører og eventuelle medhjelpere og nødvendig utstyr. Sommerskolens økonomiske mål er å gå i null.

Sommerskolen er foreldredrevet og basert på dugnadsinnsats. Er det foreldre som har ønske om å bidra, er det bare å ta kontakt!

Har du spørsmål, kontakt arrangøren på: post@langhussommerskole.no